תאריכי הרשמה לקורסים לשנת הלימודים תשע"ז - "רישום-נט"

תאריכי הרשמה לקורסים לשנת הלימודים תשע"ז - "רישום-נט"

תלמידים יקרים,

שנת הלימודים תשע"ז תפתח ב  30.10.2016

כנס  שנה א' לתלמידי תואר "בוגר" יתקיים ביום ה' 27.10.2016 בשעה 10:30.
הזמנות ישלחו סמוך למועד הכנס

להלן סדרי ההרשמה לקורסים לשנת הלימודים תשע"ז ומועדיו.

תלמידי הפקולטה יירשמו לקורסים באמצעות מערכת הרישום: "רישום–נט", המאפשרת לתלמידים הרשמה עצמאית לקורסים דרך האינטרנט. ניתן להירשם מכל עמדת מחשב בעלת גישה לאינטרנט.

כתובת אתר ההרשמה: https://rishum-net.huji.ac.il

מערכת "רישום-נט" תהיה פתוחה להרשמה בתאריכים לפי הפירוט שלהלן:

תואר

שנה

תקופת רישום*

ימי תמיכה בלעדיים*

ימי תמיכה נוספים*

בוגר

א

8.9-17.9

25.9-29.10

8.9-13.9

5.10-14.10

25.10-27.10

בוגר

ב

27.9-29.10

27.9-29.9

5.10-14.10

25.10-27.10

בוגר

ג ומעלה

14.9-17.9

25.9-29.10

14-15.9

25-26.9

5.10-14.10

25.10-27.10

מוסמך (כולל השלמה והכנה למוסמך)

Ph.D

ד"ר לווטרינריה

כל השנים

27.9-29.10

27.9-29.9

5.10-14.10

25.10-27.10

* מוקדי תמיכה להרשמה לקורסים יפעלו בתקופת הרישום בימים א' – ה'   (בחגים ובסופי שבוע לא תהיה תמיכה)

מענה לפניות:

שם

טיפול בנושא

e-mail

קארן ידלין

מנהלת היחידה ,ליקויי למידה ,בעיות מיוחדות

kareny@savion.huji.ac.il

מזי שטיין

מוסמך,דוקטורט

mazis@savion.huji.ac.il

צביה דגן

מלגות, הלוואות

zviad@savion.huji.ac.il

סיון פידל

רישום לימודים ושינויים

sivanfi@savion.huji.ac.il

סתוית שוחט

זכאות לתואר בוגר,פרסי הצטיינות

stavits@savion.huji.ac.il

ריקי עוז

מערכת שעות ולוח בחינות

rikio@savion.huji.ac.il

איריס רון

ציונים,זיכויים ופטורים

irisr@savion.huji.ac.il

בענייני שכר לימוד יש לפנות ל: http://pnyot.huji.ac.il/mador_scl או לטלפון 02-5882342
 קבלת קהל במזכירות לענייני הוראה בין השעות 10:00-12:00 ו- 13:00-15:00 בצריף 5. או בטלפון 08-9489061
התמיכה תינתן רק על פי  המפורט בטבלה - בהתאם לתואר ושנה לתואר.

שנתון תשע"ז של הפקולטה לחקלאות יימצא לצפייה מאמצע חודש יולי באתר האינטרנט: http://limudim.agri.huji.ac.il

תנאי מעבר משנה לשנה:

  • ממוצע 65  לפחות בכל קורסי החובה
  • לכל היותר שני קורסי חובה עם ציון נכשל או ללא ציון.(ציון עובר הוא 60)
  • במעבר בין שנה א' לשנה ב'- פטור באנגלית.

הודעות שוטפות בעניין ההרשמה יישלחו בדוא"ל ויתפרסמו  באתר הבית של הפקולטה – בהודעות לתלמידים.


הנחיות להרשמה לקורסים לשנת הלימודים תשע"ז - "רישום-נט"

תלמידים יקרים,

נבקשך לקרוא את כללי הרישום לקורסים שבהמשך, עד תומם.

הוראות כניסה למערכת  ה"רישום-נט" ניתן לראות בקישור:
https://www.youtube.com/watch?v=oucI-w8ngFk

לתשומת ליבך,

1. ההרשמה לקורסים היא באחריותך, ועליך לבצעה בעזרת שנתון הפקולטה, תכניות הלימודים, רשימות הקורסים והנחיות כלליות של האוניברסיטה והפקולטה.

2. במועדי ההרשמה הנך רשאי לבצע הרשמה, לבצע שינויים בהרשמה או להכין טיוטה ולשמור אותה על מנת להמשיך לעבוד עליה במועד אחר.

שים לב: טיוטה אינה מבטיחה שמירת מקום בקבוצות שבחרת.

3. הבטחת מקומות בקורסים או בקבוצות תרגיל/מעבדה מתקיימת רק לאחר אישור המערכת (בקורסים בעלי  סטטוס "רשום" מקומך מובטח בתנאי שהמערכת כולה אושרה). 

4. ההרשמה לקורסים היא שנתית, דהיינו לקורסי סמסטר א' ולקורסי סמסטר ב'.

5. שינויים בהרשמה: שינויים לגבי קורסים שנתיים וקורסי סמסטר א' ניתן לבצע עד תום השבועיים הראשונים של שנת הלימודים. שינויים בקורסי סמסטר ב' ניתן לבצע גם בשבועיים הראשונים של סמסטר ב'.

6. כללי תשלום שכר הלימוד מפורסמים בחוברת "שער לסטודנט באוניברסיטה".
http://moreinfo.huji.ac.il/upload/hoveret_shaarlauniversita_2015.pdf

 עליך להכיר את הנחיות האוניברסיטה המתייחסות לתשלום שכר הלימוד והקשר בין ההרשמה לקורסים לבין התשלום. לפרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת:
http://pnyot.huji.ac.il/mador_scl

7. המערכת מציעה לך מסלולי לימודים הנובעים מהחוג  אליו התקבלת. עליך לבחור מתוכם את המסלול בהם ברצונך ללמוד. לא ניתן לבחור בשני מסלולים בעלי חוג משותף. אם ברצונך להתקבל לחוג לימודים אחר, עליך לפנות אל המדור לרישום וקבלה.

8. לתלמידי בוגר וותיקים, לתלמידי מוסמך, Ph.D ווטרינריה:

8.1 המערכת מציעה מסלולי לימודים לפי לימודיך בשנת הלימודים הקודמת. אם ברצונך להחליף או להוסיף מסלול לימודים, עליך לפנות בכתב אל מזכירות הפקולטה לפני קליטת תכנית הלימודים לכתובת:
  תואר בוגר- sivanfi@savion.huji.ac.il
  תואר מוסמך- mazis@savion.huji.ac.il

8.2 "רישום-נט" מכיל את תוכניות הלימודים ורשימות הקורסים החוגיות וכן מידע על לימודיך הקודמים בפקולטה. לאור זאת, מהווה ה"רישום-נט" מערכת ייעוץ בכל הנוגע ללימודי חובה, לתנאי מעבר ודרישות קדם.

8.3 כל תלמיד אחראי להשלמת לימודיו לתואר על פי הדרישות האקדמיות והמנהליות של האוניברסיטה, הפקולטה והחוג, כפי שמתפרסמות בשנתון הפקולטה.

9. פטור וזיכויים: תלמידים שמעוניינים לקבל "פטור" מקורסים על סמך לימודים קודמים (במוסד אחר), יגישו בקשה לפטור, מלווה באישור רשמי על לימודיהם הקודמים הכולל: ציון, היקף ותיאור הקורס שלמדו.
טופס בקשה והנחיות למילוי נמצא באתר באינטרנט: http://limudim.agri.huji.ac.il/general_8.html
את הטופס המלא יש לשלוח כקובץ סרוק לכתובת: ptorim@savion.huji.ac.il

ההרשמה לקורסים תיקלט ותהיה בתוקף רק לאחר ביצוע "אישור מערכת"
מערכת הנשארת כטיוטה, לא שומרת את מקומך בקורסים שרשמת.

במקרה של התלבטות בקשר להרשמה לקורס מסוים או חסימה מהרשמה לקורס, אין לעכב את הרישום ליתר הקורסים. במקרה כזה יש להסיר את הקורס ה "בעייתי" ממסך בחירת קורסים ולאשר את המערכת בלעדיו. הטיפול בבעיה יידחה אך לא יעכב את הרישום לקורסים אחרים.

הודעות שוטפות בעניין ההרשמה יישלחו בדוא"ל ויתפרסמו  באתר הבית של הפקולטה – בהודעות לתלמידים.


הנחיות כלליות

שנתון תשע"ז של הפקולטה נמצא לצפייה באתר האינטרנט. http://limudim.agri.huji.ac.il  

בשנתון תמצאו בין היתר:

  1. תכניות הלימודים ופרטי הקורסים, שיתקיימו בשנת הלימודים תשע"ז.
  2. מערכת השעות נמצאת באתר האינטרנט הנ"ל ובמודול "קטלוג קורסים (שנתון)" של האוניברסיטה העברית. http://www.huji.ac.il
     בעזרת מידע זה הנכם יכולים לתכנן את מערכת השעות לשנת הלימודים תשע"ז.
  3. נהלים וכללים שיסייעו לכם במהלך לימודיכם.

בברכת הצלחה בלימודים ושנה טובה,

קארן ידלין וצוות המזכירות לענייני הוראה