הליך סגירת תואר בוגר

הליך סגירת תואר "בוגר"

על סטודנט שמעוניין 'לסגור' תואר להגיש בקשת קביעת זכאות לתואר.

כל הפרטים מפורסמים באתר השנתון תחת  "נהלי הוראה ולימודים" - "זכאות לתואר"- http://limudim.agri.huji.ac.il/procedure_14.html

ניתן להגיש את הבקשה באמצעות האינטרנט/פקס ואין צורך להגיע פיזית לפקולטה.
על הסטודנט למלא אחר 3 שלבים:

 • 1. יש למלא בקשה לקביעת זכאות לתואר בוגר אותו ניתן למצוא באתר השנתון http://limudim.agri.huji.ac.il תחת קטגוריית "טפסים" (טופס 13 ברשימה)
  את הטופס המלא יש לשלוח לסתוית שוחט ( stavits@savion.huji.ac.il)
  (כדי שטופס הבקשה יגיע ליעדו, יש לשים לב שכל הפרטים הנדרשים מולאו והוזן קוד האימות, לוחצים על 'שמור' - ומתקבלת הודעה שהטופס נקלט בהצלחה).
  במידה וניתן "לאחסן" קורסים (להעביר לתואר "מוסמך") או להוציא ל"עודף" קורסים מיותרים
  (הסבר באתר - http://limudim.agri.huji.ac.il/procedure_6.html סעיפים 6.5 , 6.4) יש לציין זאת בתחתית טופס הבקשה.

 • 2.  יש לפקסס (08-9470805) או לסרוק ולשלוח במייל (הרשום לעיל) את צילום תעודת הזהות / רישיון הנהיגה.

 • 3.  יש להתקשר לספריית הפקולטה (08-9489269) ולבקש שישלחו אישור סיום חובות (ספרים/תרגילים) למזכירות לענייני הוראה עבור סתוית.

3 עותקים של אישורי הזכאות לתואר ועותק אחד של גיליון הציונים הסופי יישלחו בדואר רגיל לכתובת שתירשם בטופס הבקשה.

בהצלחה,

סתוית שוחט

המזכירות לענייני הוראה

הפקולטה לחקלאות

9489507 - 08