מסלולי מוסמך
כללי
החוגים ודרישותיהם
תחומי מחקר בפקולטה
סדרי ההרשמה
לימודים במסלול המחקרי
לימודים במסלול הלא מחקרי
קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור"
כללי
לימודי המוסמך מהווים המשך של הלימודים לתואר "בוגר" תוך דגש על התמחות והכרת דרכי המחקר בנושא מוגדר. פרטי תוכנית המוסמך שונים מחוג לחוג וכוללים לימודים בקורסים מתקדמים, עמידה בבחינת מוסמך וביצוע עבודת מחקר (מסלול מחקרי). קיימות גם תוכניות למוסמך שאינן כוללות עבודת מחקר, אך אינן מאפשרות המשך לימודים לתואר "דוקטור" (מסלול לא מחקרי). בחינת המוסמך תבדוק את יכולתו של התלמיד לבצע מחקר עצמאי ואת ידיעותיו הכלליות בנושא בו התמחה. תלמידי מוסמך ודוקטורט, זכאים לשרותי אינטרנט מהבית (כולל שימוש במשאבי הספריה באינטרנט: מאגרי מידע וכתבי עת אלקטרוניים). לפרטים, נא לפנות ליחידת המחשב:08-9489283.

משרות ומלגות לתלמידי מוסמך
הפקולטה מציעה לתלמידיה, משרות לפי צורכי ההוראה ומלגות המותנות בהצטיינות בלימודים, לפי כללים ונהלים שיפורסמו על לוחות המודעות סמוך לתחילת שנת הלימודים (ראה סעיף 6 בשרותים לתלמידים בלימודי הבוגר בכתובת http://limudim.agri.huji.ac.il/services_2.html ובסעיף 16.2 בפרק נוהלי הוראה ולימודים http://limudim.agri.huji.ac.il/procedure_16.html ). תלמיד שהגיש מועמדותו ללימודי מוסמך, מתבקש לפנות לחוג אליו נרשם, על מנת לבדוק את התנאים לקבלת משרה או מלגה.