מסלולי מוסמך
כללי
החוגים ודרישותיהם
תחומי מחקר בפקולטה
סדרי ההרשמה
לימודים במסלול המחקרי
לימודים במסלול הלא מחקרי
קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור"
החוגים ודרישותיהם
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה' ע"ש רוברט ה. סמית מקיימת לימודים לקראת התואר "מוסמך למדעי החקלאות/תזונה" (M.Sc.) בחוגים הבאים:

הלימודים ל"מוסמך" הם בחוגים הבאים:
713 גידולי שדה וירקות
714 מטעים וצמחי נוי
715 אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
716 מדעי הקרקע והמים
717 כלכלת סביבה וניהול
721 גנטיקה והשבחה
723 ביוכימיה, תזונה ומדעי המזון
724 מדעי הצמח בחקלאות
728 איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
735 מדעי בעלי חיים ווטרינריה
890 ביוטכנולוגיה (חוג על-פקולטאי)

תוכניות לימודים מיוחדות:
7104 - חטיבת לימודים "שיווק וכלכלה חקלאית".
588 - תוכנית לימודים רב-תחומית לגנומיקה וביואינפורמטיקה.
803 - התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים.
804 - התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה.

קורסי חובה על-חוגיים
אנגלית - כל תלמיד חייב ב"פטור" באנגלית ברמה אוניברסיטאית, או שהשיג פטור בבחינה פסיכומטרית או בבחינת אמי"ר (ע"פ דרישות המשרד לקבלת תלמידים).
עברית - תלמיד חו"ל חייב לעמוד בבחינת ה"פטור" בציון 75 לפחות עד תום לימודיו לתואר.
94810 - שימוש אתי בחיות מעבדה
חובה על תלמידים המבצעים מחקר הכרוך בשימוש בחיות מעבדה להשתתף בקורס:
הקורס יינתן בפקולטה לרפואה בירושלים. פרטים בטלפון - 02-6758138.