תכונות

אנטיגנים וסיווג

סביבת חיים

גורמי אלימות

פתוגנזה

תמונה קלינית
B. abortus
B. melitensis
B. suis
B. ovis
B. canis
B. neotomae

בני אדם 

חסינות ותרכיבים
תגובה הומוראלית
תגובה תאית

תרכיבים ומדיניות חיסון

חיסון נגד ברוצלוזיס בישראל

טיפול

זיהוי מעבדתי


לעמוד הבית

לרשימת החיידקים